Quạt Hút Ly Tâm

♻️ MODEL:

👉HF-1.5A 0.18
👉HF-1.5A 0.37
👉HF-2A 0.37
👉HF-2.5A 0.75

 

Danh mục: