Quạt hút công nghiệp xách tay HASAKI HST 350

Quạt hút gió xách tay HASAKI HST 35