Quạt đứng Hasaki HFS-50V màu vàng

Quạt đứng HASAKI HFS-50V (Vàng)