Quạt công nghiệp vuông cánh inox HSK 1220

Quạt công nghiệp vuông Hawin HSW-1220