Quạt công nghiệp treo HAichi HCW 650

Quạt công nghiệp treo HAichi HCW-650