Quạt công nghiệp đứng HAichi HCS 500

Quạt công nghiệp đứng HAichi HCS-500